CenterCar.pl Wszystko dla Twojego samochodu

Wybierz
Markę/Model/Typ
Samochodu

Polityka prywatności

Zásady ochrany osobních údajů
Hlavní stránka
 
Zásady ochrany osobních údajů
Plnění informační povinnosti podle čl. 1 písm. 13 RHODE

Informační povinnost uložená RODO může být prováděna prostřednictvím samostatných informací

nebo definováním zásad ochrany osobních údajů.

Ukázkový text:

"Nejlepší zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a jejich spolehlivosti."

a transparentním zpracováním v souladu se zákonem informujeme, jak je zpracováváme a jak je zpracováváme

jaká práva máte.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Paweł Samolej Centercar.pl se sídlem v Krakově 31-419, na ulici 1a Rozozka, NIP: 678-301-09-85, REGON: 120701037

2. Jak ho můžete kontaktovat?

Můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím: sklep@centercar.pl nebo telefonicky: 12 333 77 72.

3. Kde získáváme vaše údaje a proč o ně žádáme?

Všechny údaje, které máme (včetně dat uložených v cookies), byly zadány

do systému dobrovolně při otevírání účtu, nákupních transakcí, kontaktů

prostřednictvím kontaktního formuláře nebo při dotazování na dostupnost produktu.

Poskytnuté údaje, jako je vaše jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, je Nam

uzavřít dohodu s vámi a její řádný průběh.

4. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje? Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely: a) Nutné provést uzavřenou smlouvu (čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o DPH), včetně:  vytvoření účtu, jeho správa a technická služba,  poskytování služeb elektronicky, včetně realizace smluv a provádění plateb,  vyřizování stížností,  mimo jiné zpracovávání oznámení prostřednictvím kontaktního formuláře. b) Realizace činností, pro které souhlasíte (čl. 6 odst. 1 písm. a) a) ÚŘDZ), včetně:  ukládání souborů cookie,  zasílání obchodních informací c) Pokud dojde k oprávněnému zájmu centercar.pl (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO), včetně:  vymáhání pohledávek, odškodnění, vedení soudních řízení,  organizace věrnostních programů, soutěží,  přímý marketing vlastních výrobků,  ukládání dat pro archivaci a statistické účely. d) Pro daňové a účetní účely v souladu s platnými právními předpisy.

5. Na koho přenášíme vaše údaje? Vaše data jsou u nás v bezpečí, ale musíme je použít, abychom mohli smlouvu realizovat z podpory dalších subjektů, které nás mimo jiné podporují poskytování platebních služeb a dodávky zásilek, se kterými máme příslušné dohody. Můžeme je také předat dál vyšetřovateli, ale pouze na žádost státního zastupitelství pro řízení atd.

6. Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Odvolání souhlasu

Máte však vždy právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

odnětí souhlasu nemá vliv na zpracování, které bylo provedeno před jeho odnětím.

To vám také může bránit v tom, abyste nadále využívali nebo výrazně omezovali vaše služby.

Odvolání souhlasu se může uskutečnit prostřednictvím e-mailu sklep@centercar.pl

Oprava dat

Vaše data můžete opravit, pokud je nesprávná nebo neúplná. Můžete to udělat

pomocí funkce "Úpravy dat / zákaznického účtu".

Podání námitky

Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů

na základě našeho oprávněného zájmu.

Opozice bude posouzena, pokud se ukáže, že je opodstatněná a nebudeme mít jiné právní důvody

zpracovávat svá data.

Odstranění dat, tzv "Právo být zapomenut"

Máte právo požádat o odstranění všech nebo pouze některých dat. Můžeme však

odmítnout je odstranit v rozsahu nezbytném pro uplatnění a obhajobu nároků

plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových předpisů

a účetnictví.

Omezené zpracování

Vždy můžete požádat o dočasné pozastavení zpracování některých vašich dat, pokud ne

chcete smazat svůj účet nebo pokud jsou data nepravdivá, dokud není opravena.

To lze provést emailem sklep@centercar.pl

Přístup k datům

Máte vždy právo na přístup k vašim osobním údajům od nás a

získat jejich kopie, stejně jako získat informace, mimo jiné o zpracování a plánování

období zadržení.

Přenos dat

Můžete nás požádat, abyste zaslali své údaje jiným subjektům, s uvedením, jaká část z nich

(nebo celek) předáváme my. Přenos dat nemusí být dokončen

pokud není jejich zpracování prováděno automatizovaným způsobem.

Podejte stížnost

Máte právo kdykoli podat stížnost týkající se zpracování

Vaše údaje zašlete generálnímu inspektorovi pro ochranu osobních údajů (po 25. 5. 2018 prezident

Úřad pro ochranu osobních údajů).
7. Jak dlouho uchováváme vaše data?

Vaše data jsou uchovávána po celou dobu existence Účtu v internetovém obchodě

dobu trvání smlouvy, a to i po jejím skončení, pro účely vyšetřování a obhajoby pohledávek,

plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových předpisů

a účetnictví, statistické a archivační [doporučujeme upřesnit, jak dlouho

ukládáte data pro statistické a archivační účely; např. pro statistické účely

po dobu 15 let]

Pokud se zpracování uskutečnilo na základě vyjádřeného souhlasu, bude pokračovat až do jeho zpracování

odstoupení od vás.

8. Posíláme data mimo Evropský hospodářský prostor?

Ne.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte n a naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych.